Ryfylke-samarbeidet for hogg

Strand kommune vil kutte 600.000 kroner i den årlige støtten til interkommunale selskaper.