- «Sleipner» var for dårlig bygget

«Sleipner» var for dårlig bygget, fastslo skipsingeniør Alf H.Brekke fra vitneboksen i Sunnhordland tingrett i går. Han har ilengre tid interessert seg for ulykkesbåtens konstruksjon ogmaterialutførelse.