Mange sykler uten lys

Tirsdag morgen var det sykkelkontroll på Hana. Over halvparten hadde farlige sykler.