Vil ha politisk omorganisering i Sola

Bort med politiske utvalg og inn med aktive komiteer som jobber med alle aktuelle fagområder. Det kan bli resultatet når det trolig blir et flertall blant Solas politikere for å omorganisere hele det politiske arbeidet i kommunen.