Influensaen på vei

— Personer over 65 år og folk med alvorlig hjertesvikt eller alvorlig nedsatt lungefunksjon oppfordres til å vaksinere seg mot influensa, jo før jo heller. Slik lyder budskapet fra smittevernlege Jens Max Holm i Stavanger.