Frykter lokalkunnskap vil gå tapt

Tilreisende statsadvokater fra Bergen kan ha dårlig kjennskap til geografi, dialekter og klientellet som går igjen i straffesaker.