Ingeniør-leder fra Stavanger

Lill Erlandsen fra Stavanger er valgt til ny visepresident i Norske Sivilingeniørers Forening (NIF). Erlandsen, som blant annet har vært leder av NIF Stavanger avdeling, arbeider som manager i Cell Network AS.