Ber kommuner låne ut mer

Kommunene bør bli flinkere til å informere innbyggerne sine ometableringslån, mener statssekretær Sverre Bugge.