Over 1000 frivillige i beredskap

Leteaksjoner etter savnede personer, som den vi er vitne til i Kjerag-området, ville vært umulige å gjennomføre i samme målestokk dersom politiet ikke hadde fått hjelp fra frivillige hjelpemannskaper.