Kameraovervåking skal undersøkes

Stadig flere overvåkingskameraer på offentlige steder bekymrer Per A. Thorbjørnsen (V). Selv om hensikten er å forebygge kriminelle handlinger som vold, tagging og tyverier, mener Venstre-politikeren at et sterkt personvern er avgjørende for den enkeltes frihet og for demokratiet.