Ørsdalen kan bli vernet

Vern av Bjerkreimsvassdraget kan også stanse kraftutbygging innerst i Ørsdalen.