Påstand om fem års fengsel

Aktor Inger Marie Sunde la ned påstand om fem års fengsel for den voldtekts— tiltalte gjesdalmannnen. De fornærmede kvinnene bør få erstatning begrenset oppad til 475.000 kroner.