Byplansjefen anbefaler Indre Vågen-planer

Indre Vågen Utbyggingsselskaps reviderte plan får byplansjef Jan A. Bekkeheiens tilrådning. Bekkeheien mener kommunen bør vurdere å gi dispensasjon for flere forhold slik at en prinsippgodkjenning kan gis i utvalg for byutvikling 28. november.