Flinke elever søker tradisjon

Stavanger katedralskole er langt unna den nye skolen fylket ønsker. Men det er her de flinkeste elevene vil gå.