Statsadvokaten vil ha rask avgjørelse

— Jan Birger Medhaug kan leve med at voldtektsanmeldelsen mot ham henlegges etter bevisets stilling, sier Medhaugs advokat Bjørn O. Vikse.