Åpner for privat SFO

Andre aktører kan få konkurrere med kommunen om å drive skolefritidsordning i Klepp.