Jøsneset ventar i spenning

Jøsneset håpar og trur barnehageutbygginga i bygda blir tatt opp til ny behandling. I sist veke var det folkemøte kor politikarane var inviterte. Få stilte, men alle partier, utanom Venstre, var representerte.