Dårligst trivsel på Riska

Skoler uten godt innemiljø kommer dårligst ut i skole-undersøkelsen i Sandnes. Riska ungdomsskole gjør det aller dårligst.