Gatebruksplan lagt ut

atebruksplan for Tanke Svilands gate og Solandsbakken, på strekningen mellom Hertervigs plass og Randabergveien, er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 14. november til 29. desember.