Levekårsundersøkelse blant norske fanger

For første gang skal det foretas en levekårsundersøkelse blant norske fanger. Målet er å få dokumentasjon i arbeidet med å hindre tilbakefall og tilrettelegge muligheten for et liv uten kriminalitet.