Ryfastbompenger rett rundt hjørnet

Pluss på 13 kroner for bilbilletten i både Tau— ogHøgsfjordsambandet. Da har du prisen etter at Stortinget sier jatil forhåndsbom- penger. Det skjer trolig før jul.