Tidsplan for budsjettet

BEHANDLINGEN: Budsjettforslaget som rådmann Tore Sirnes la fram i går, skal først innom de ulike politiske utvalgene 28., 29., og 30. oktober.