Barnevernet får mer

Etter det Aftenbladet kjenner til, vil rådmannen foreslå økte bevilgninger til barnevernet neste år.