Fra Singapore til Bryne

5000 småfisk svømmer nå rundt i Bryne Torgsenter etter mer enn 36timers flytransport fra Singapore.