- Unge skal bli hørt om byen

Ungdommen på Bryne skal få sin egen diskusjonskveld om byutvikling — uten 22 års aldersgrense.