Ingen nåde i strandsonesaker

MS-syke Per Kvikne Tvedt vil utvide brygga for å komme lettere tilegen hytte på Usken. Men kommunen sier blankt nei.