Halvert industrisysselsetting

Sandnes har flere industriarbeidsplasser i dag enn for 20 år siden.Regner vi i prosent av folketallet, er antall arbeidsplasser nestenblitt halvert.