Nei til dagsentre

Bystyret vil ikke ha dagsentre i de to planlagte bo— og aktivitetssentrene i sentrum.