- Gi oss rabatt!

Natur & Ungdom i Stavanger markerte seg på Jernbanen i går, forå få tilbake studentrabatten på tog.