Håp om bedre kollektivtransport

Stavanger vil ventelig takke ja til Samferdselsdepartementets invitt til bedre transportsystemer i byområder.