Svarstad Trykkeri legger ned

Svarstad Trykkeri legger ned virksomheten i Sandnes sentrum og blir en del av Allkopi.