Lite tap på åpen bom

9 millioner kroner hadde bilistene på Nord-Jæren lagt igjen i bomringen ved utgangen av juni.