Vegdirektoratet ser ikke på ulykkesårsaken

Fart dreper, viser undersøkelser Vegdirektoratet og politikerne støtter seg til.