• Vigre skule vil ha 45 elevar neste skuleår. Planen er at skulen skal bli barnehage.

Mot slutten for Vigre skule

Ogna skule skal fram. Men heller ikkje tilbygg på Varhaug skal utsetjast. Det er Hå formannskap heilt samde om.