Høyre-politiker vil handle på kort sikt

Mens kommunen legger eiendomskabal, vil Høyre vil ta den gamle kulturhusbygningen i bruk