• Gjennomsnittsinntektene til bøndene er en viktig del av beregningsgrunnlaget foran de årlige jordbruksoppgjørene, selv om inntektene varierer mye mellom ulike produksjoner og regioner. Odd Pihlstrøm

Bondeårsverk på 287.400 kroner

Snittinntektene per bondeårsverk øker litt mer enn forventet fra 2011 til 2012, viser beregningene budsjettnemnda for jordbruket la fram i dag, foran vårens jordbruksoppgjør.