• Dette bildet fra Hå viser helt tydelig hvor store vindmøllene er. -Den største masta på Kvitsøy er 115 meter, og den ser vi tvers over Boknafjorden. Vindmøllene på Høg-Jæren er 140 meter, sier Kjell Helle Olsen i Stavanger Turistforening. Odd Pihstrøm

Vindmøller i nei-områder

73 prosent av vindmøllene som skal komme eller har kommet i Rogaland, er plassert i det som fylket selv har definert som nei-områder.