• Torgeir Kinn har plass til 25 melkekyr samt kalver i det gamle fjøset. Nå skal han utvide slik at han får plass til 60 kyr. Jarle Aasland

Stavangerbonde bygger for 35 nye kyr

Torger Kinn er en sjelden bonde i byen: Mens mange gir opp gårdsdrift i Stavanger, bygger han nytt, stort fjøs for sju millioner kroner.