• Rundkøyringar som har plass til to bilar i breidda har to køyrefelt, sjølv om felta ikkje er merka. Rune Vandvik

Plasserer du deg riktig?

Inn mot rundkøyringar skal du avpassa farten og plassera deg rett for at trafikken skal flyta, men veit du kva felt du skal liggja i?