• Mange folk ferdes på den usikre sjøisen i Hafrsfjord. FOTO: Jon Ingemundsen

Sjøisen er usikker

Det var tydelige spor etter ferdsel på isen i Hafrsfjord i dag. Selv om Stavanger kommune verken anbefaler dette, eller måler isen på sjøen.