• Det var lite synlig røyk i området rundt eneboligen som brant lørdag. Pål Christensen

Brann på Våland raskt slukket

Beboer pådro seg mindre røykskader.