Mye søppel-metan lekker fortsatt ut

Bare en tredel av deponigassen i norske fyllinger samles opp. Omtrent halvparten av denne andelen energiutnyttes.