• Per Haarr er kommunaldirektør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune. Torstein Lillevik

Risikobarn skal få bedre hjelp

Stavanger vil ta nye grep for å sikre at barnehagebarn som trenger ekstra hjelp fra for eksempel helsevesen og PPT skal få det. Men hvorfor må det ta ti år før alle barnehager blir med?