• Innleid byggeleder Richard Riska, entreprenør Petter Nylend fra Nordbø Maskin AS, og prosjektleder Bjørn Kåre Torkildsen fra Anko Nova har planen klar for hvordan Kvernevikveien skal bli minst en meter bredere i løpet av ei drøy uke. Jonas Haarr Friestad

I løpet av ei uke skal denne veien bli en meter breiere – minst

Lastebilsjåfører, gled dere. Når dere kommer hjem fra høstferie, er ikke Kvernevikveien lenger en flaskehals.