• Køen fra sikkerhetskontrollen strakk seg helt ned til utgangsdøra. Olav Rege Olsen

Pinseutfarten skaper problemer i flytrafikken

En rekke forsinkelser både på Sola og Gardemoen.