Mistenkelig mann var trafikkteller

Sitter du alene i en bil utenfor en barnehage, kan det være like før du får besøk av politiet.