UiS tilbyr rettsvitenskap til høsten

Dagens styremøte vedtok å opprette en bachelorutdanning i rettsvitenskap.