• Storbrannen på Westco Miljø på Stokka i august 2012 førte til store vansker for nærliggende bedrifter. Fredrik Refvem

Handler risiko om ansvarlighet eller hysteri?

Når risikoen for en ulykke/katastrofe er så liten at den medfører dødsfall bare én gang på 1000 år, er det da rett at samfunnet skal ha full beredskap for en slik hendelse.