• Innbyggjarane og næringslivet på Jæren treng den nye vidaregåande skulen, sa Reinert Kverneland (H) i nyttårstalen.

Time sparka litt til fylkesmannen

Time-ordførar Reinert Kverneland klarte ikkje å dy seg i nyttårstalen. Han måtte ta opp dei mange motsegn som er komne frå offentlege etatar mot planar i kommunen.