• Henning Stokke og Tunnelgruppa på Tasta har nådd fram med sin klage til Sivilombudsmannen.

Sivilombudsmannen krever ny E39-plan

Sivilombudsmannen krever at hele planen for ny E39 gjennom Tasta bydel må behandles på nytt eller at planen må oppheves.